Forside » Gode råd » Overensstemmelses Erklæring

Overensstemmelseserklæring, 1935/2004 og 2023/2006

Handy Transportvogne A/S bekræfter hermed, at de hovedgrupper af rustfrit stål, der er nævnt i dette dokument, stemmer overens med gældende lovgivning for materialer og genstande tilsigtet kontakt med fødevarer.

Erklæringen er baseret på:

Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004

”Grundprincippet i denne forordning er, at materialer og genstande, der er bestemt til direkte eller indirekte kontakt med fødevarer, skal være så inaktive, at der ikke afgives stoffer til fødevarerne i mængder, der kan frem byde en fare for menneskers sundhed eller forårsage en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning eller en forringelse af deres organoleptiske egenskaber. ”

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2006

I forhold til denne forordning, som omhandler ”God fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt for kontakt med fødevarer” anses hovedformålet for Handy at sikre vore kunder med fuld sporbarhed via batch- og certifikatstyring fra vores stålleverandører.

 

Erklæringen indeholder:

Hovedgrupperne af rustfrit stål, fremstillet efter EN 10088-1, som kan anvendes til at producere udstyr inden for fødevare- og bryggeriindustrien: Ferritisk, austinitisk og duplex rustfrit stål.

Endvidere anbefales at de nævnte ståltyper har en minimum PREN-værdi (Pitting, Resistance Equivalent) på eller over 17,5 til generelle formål. I situationer, hvor der er tale om mere aggressive medier og/eller højere temperaturer, anbefales en PREN-værdi på eller over 23.

 

Sådan beregnes PREN værdien:

PREN = % Cr + 3,3 x % Mo + 16 x % N

Handy A/S anbefaler endvidere, at kunden grundlæggende sikrer sig, at det stål der anvendes er egnet til brug i det miljø, hvor det slutteligt skal anvendes. Det skal samtidig gennem korrekt håndtering af stålet sikres, at de emner, der indgår i færdigt udstyr, ikke følgeligt afgiver metaller til de fødevarer der produceres. Eksempelvis bør almindeligt rustfrit stål med et indhold på ca. 17% krom og ca. 8,5% nikkel ikke anvendes til syreholdige produkter, såsom rødvinssovs eller rabarber. I stedet anbefales det, at der hertil anvendes syrefaste ståltyper, som indeholder ca. 2% molybdæn og lidt mere nikkel.

For yderligere oplysninger om rustfrit ståls egenskaber, forarbejdning af rustfrit stål og afsluttende behandling udstyr, henvises til rådgivende ingeniører.

Certifikater

Handy A/S har materialecertifikater på samtlige varer i rustfri stål.             

Disse certifikater kan rekvireres.

 

Handy Transportvogne A/S,  Kolding 12/2 2016.

Henrik Sig, Direktør

Ring på tlf. 75 56 70 77 eller send os en mail på handy@handy.dk

Lad os få en snak om hvordan vi kan hjælpe jer

Ønsker du at blive ringet op af en af vores konsulenter så kan du udfylde formularen herunder:

Du kan også kontakte os på:

Er du stadig i tvivl? Så kan du se mere om vores produkter her eller blive inspireret af vores tidligere løsninger her